ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Справжня Політика конфіденційності (далі – «Політика») розроблена товариством з обмеженою відповідальністю “МДЛ ФАСАД” код за ЄДРПОУ 43542336, ІПН 435423320328 Місцезнаходження юридичної особи: 61068, Харківська обл., місто Харків, вулиця Польова, будинок 8, квартира 121 Мерем’янін Дмитро Ілліч – керівник (згідно статуту) Дата запису: 02.03.2020 Номер запису: 1 480 102 0000 084052 далее – Администрация Сайта, в соответствии с действующим законодательством Украины, в том числе Законом Украины «О защите персональных данных» от 01 июня 2010 года № 2297-VI, в отношении Посетителей Сайта https://www.mdl.co.ua и устанавливает порядок получения, сбора, накопления, хранения, обработки, использования, обеспечения защиты и раскрытия персональных данных (далее – «Данные») Посетителей Сайта https://www.mdl.co.ua.

2. Під Даними розуміється будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного Відвідувача.

3. Дані, що надаються Відвідувачем, є конфіденційними. Адміністрація Сайту https://www.mdl.co.ua використовує інформацію про Відвідувача з метою виконання Замовлень Відвідувача і надання останньому консультацій.

4. Розпорядником Даних є товариство з обмеженою відповідальністю “МДЛ ФАСАД” код за ЄДРПОУ 43542336, ІПН 435423320328 Місцезнаходження юридичної особи: 61068, Харківська обл., місто Харків, вулиця Польова, будинок 8, квартира 121 Мерем’янін Дмитро Ілліч – керівник (згідно статуту) Дата запису: 02.03.2020 Номер запису: 1 480 102 0000 084052

5. Під обробкою Даних розуміється будь-яка дія з Даними в тому числі, але не обмежуючись: доступ, надання, поширення, збирання, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та / або зміна, знеособлення і інші способи використання Даних Адміністрацією Сайту https://www.mdl.co.ua.

6. Заповнюючи форму зворотного зв’язку на Сайті https://www.mdl.co.ua, Відвідувач добровільно дає згоду на збір і обробку своїх персональних даних Адміністрацією Сайту https://www.mdl.co.ua з подальшою метою: дані, які надає Відвідувач, будуть використовуватися для обробки Замовлень на придбання товарів і / або послуг, отримання інформації про замовлення, відправки телекомунікаційними засобами зв’язку (по електронній пошті, мобільним зв’язком) рекламних і спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-яку іншу інформацію про діяльність Сайту https://www.mdl.co.ua, в інших комерційних цілях.

7. Для цілей, передбачених цим пунктом, Адміністрація Сайту https://www.mdl.co.ua має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Відвідувача, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний номер, якщо це необхідно для виконання замовлення Відвідувача. Адміністрація Сайту https://www.mdl.co.ua має право здійснювати запис телефонних дзвінків з Відвідувачем з метою поліпшення якості обслуговування останнього, на що Відвідувач дає свою беззастережну згоду.

8. Відвідувач, який відвідує Сайт https://www.mdl.co.ua, автоматично погоджується з цією Політикою конфіденційності та її умовами. Якщо Відвідувач не згоден з умовами Політики конфіденційності, він повинен негайно покинути Сайт https://www.mdl.co.ua.

9. Адміністрація Сайту https://www.mdl.co.ua може збирати наступну інформацію:

9.1. ім’я, прізвище, по батькові, дату народження, стать, сімейний стан, дані уповноваженої особи компанії, назву компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адресу електронної пошти, адресу розташування компанії, інші комунікаційні дані за бажанням Відвідувача;

9.2. інформація, яку Відвідувачі надають Адміністрації Сайту https://www.mdl.co.ua при укладанні договорів про надання послуг і / або укладаючи договори на надання додаткових послуг.

9.3. інформація, яка необхідна для здійснення комунікацій між Відвідувачами, в тому числі для здійснення і підтвердження угод між Відвідувачами і Адміністрацією Сайту https://www.mdl.co.ua, отримання і відправки повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, вчинення платежів.

9.4. дані про використовувані Відвідувачем пристрої, інформація про веб-сайти Відвідувачів і / або їх мобільні Дані (в разі, якщо Відвідувач використовує мобільний додаток) такі як: ip-адреса, дата і час, коли Відвідувач користується Сайтом https://www.mdl.co.ua, інформація про програмне забезпечення, а також використовуваний інтернет-браузер, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Відвідувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Відвідувачі.

9.5. дані, отримані в результаті проведення Адміністрацією Сайту https://www.mdl.co.ua і / або третіми уповноваженими Адміністрацією сайту https://www.mdl.co.ua особами, різних опитувань, пов’язаних з поліпшенням надання сервісу Відвідувачем; інформація, отримана Адміністрацією сайту в результаті проведення маркетингових активностей.

9.6. інформація, розміщена Відвідувачами за результатами їх обслуговування, відгуки, коментарі, скарги, претензії, ін. звернення.

10. Адміністрація Сайту https://www.mdl.co.ua може обробляти Дані за допомогою наступних технологій:

10.1. файли Cookies (кукі – невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп’ютер Відвідувача при переході на веб-сторінку і / або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп’ютері Відвідувача і / або в його мобільному пристрої);

10.2. пікселі (pixels – цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, які формують зображення), що дозволяють відстежити, як часто Відвідувач використовує веб-сторінку з метою визначення браузера Відвідувача і надання сервісів, наприклад зберігання Даних в кошику між відвідинами; а також з метою усунення помилок роботи Сайту, ініційованих Відвідувачем.

11. Адміністрація Сайту https://www.mdl.co.ua здійснює збір і обробку Даних з метою:

11.1. забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин.

11.2. для ідентифікації клієнта як Відвідувача Сайту https://www.mdl.co.ua, з метою зв’язку з Відвідувачем, в тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення та реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправки розсилок поштою, електронною поштою, на номер мобільного телефону, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлення про акції та новини сайту https://www.mdl.co.ua, улучшение качества предоставления услуг, анализа активности Посетителей, осуществление поиска по ключевым словам, управления трафиком на Сайте https://www.mdl.co.ua, анализа и прогнозирование предпочтений, интересов Посетителей; проведения научно-исследовательской и аналитической активности.

12. Адміністрація Сайту https://www.mdl.co.ua не провадить обробку Даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських об’єднаннях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Відвідувачів, на основі яких можна встановити його особистість не обробляється.

13. Терміни обробки і зберігання Даних визначаються виходячи з цілей обробки Даних, а також виходячи з умов, зазначених в договорах, укладених з Відвідувачами відповідно до вимог чинного законодавства України.

14. Дані підлягають видаленню в таких випадках:

14.1. закінчення терміну зберігання Даних;

14.2. припинення правовідносин між Відвідувачем і Адміністрацією Сайту.

15. Відвідувач визнає, що в разі його нехтування безпекою і захистом його Даних треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до Даних Відвідувача. Адміністрація Сайту https://www.mdl.co.ua не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

16. Порядок доступу третіх осіб до Даних Відвідувачів визначається Законом України «Про доступ до публічної інформації».

17. Доступ до Даних третім особам не надається, якщо вони відмовляються взяти на себе зобов’язання стосовно забезпечення виконання вимог цієї політики конфіденційності та Закону України «Про захист персональних даних».

18. Адміністрація Сайту https://www.mdl.co.ua, при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного і / або несанкціонованого доступу до таких Даних, в тому числі зміни, видалення, надання, поширення, а також інші неправомірні дії.

19. Адміністрація Сайту https://www.mdl.co.ua має право в односторонньому порядку змінювати умови цієї Політики в будь-який момент без попереднього повідомлення про це Відвідувача. Нова редакція набирає чинності з моменту опублікування її на Сайті https://www.mdl.co.ua. У разі, якщо Відвідувач не згоден зі змінами, він зобов’язується негайно припинити будь-яку взаємодію з Сайтом.